top of page

Over ons

Samen maken we gezond

Over Vitanos

Stichting Vitanos stimuleert en ondersteunt individuele wijkbewoners om gezond en vitaal te worden of te blijven en actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee wordt tegelijkertijd het sociaal netwerk van samenredzaamheid in de wijk of buurt versterkt.
 

Vrijwilligersteam Presikhaaf in de weer

Een grote groep burgers is of lijkt afhankelijk te zijn van georganiseerde zorg en aandacht. De huidige samenleving stelt echter hoge verwachtingen aan zelfredzaamheid.  Stichting Vitanos streeft naar meer aandacht voor samenwerking en een complementerend aanbod om de zelfredzaamheid van individuele bewoners te vergroten en het vermogen tot samenredzaamheid in buurten en wijken te bevorderen.

Stichting Vitanos doet dit door het organiseren, ondersteunen én verbinden van diverse activiteiten en initiatieven die in de woonomgeving plaats vinden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op activiteiten op wijk-, buurt- en omgevingsniveau.

Vrijwilligers

Het werken met vrijwilligers staat centraal bij Vitanos.
Zonder hen kunnen de projecten niet plaats vinden én is het minder leuk! Naast onze Vitanos vrijwilligers werken we samen met #MEEDOEN en tal van vrijwilligers van ander organisaties.

Twee top vrijwilligers in het zonnetje:
Nilgün
Lydia

Zij zijn altijd aanwezig bij onze wijkdiners. En zijn voor onze gasten graag geziene vaste gezichten.

Team & Bestuur

Allon Cheng
Noortje Verhoeven
Erwin Hendrawan

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding:

Anke Lunenberg, voorzitter
Robin Atema, penningmeester
Miriam Fröhlich, secretaris, bestuurslid HR
Cees Adriaanse, bestuurslid
Yvonne van Hamersveld, bestuurslid

Vooruitblik

Vooruitblik 2022 - 2026 (pdf)

Werkplan 2022 (pdf)

Verantwoording

Statuten & AVG

Statuten (pdf)

AVG (pdf)

Jaarverslag

Jaarverslag 2022 (pdf)

Financieel jaarverslag 2022 (pdf)

Jaarverslag 2023 (pdf)

Financieel jaarverslag 2023 (pdf)

ANBI

Sinds 2023 zijn we een erkende ANBI instelling. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen. Voor donateurs aan culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Ben jij een sociale zelfstandig werkende kok die zich thuis voelt bij onze visie? Neem dan vooral contact met ons op!

Werken bij Vitanos

bottom of page