top of page
Wie wij zijn en wat wij doen
Anker 1


Onze missie is het stimuleren van mensen in een omgeving van verbondenheid en solidariteit ter bevordering van zelfredzaamheid, gezondheid en vitaliteit van deze mensen en hen duurzaam in contact brengen met hun omgeving, waardoor het sociale netwerk van samenredzaamheid in de wijk of buurt wordt versterkt. Stichting Vitanos is initiator, motivator en verbinder binnen deze ontwikkelingen.

WIJKONTMOETINGEN
Wijkdiners:

Stichting VitaNos organiseert wijkdiners, deze kunnen op verschillende plekken in de wijk plaats vinden. Samen met leerlingen van de praktijkschool van het Leerpark en vrijwilligers wordt de maaltijd bereid. Jong en oud ontmoeten elkaar en werken samen. De professionele kok zorgt voor de begeleiding en staat garant voor de veiligheid en voedselveiligheid.

Wijkdiners met een speciaal thema of doel:

In samenwerking met wijkpartners verzorgen wij wijkdiners met een speciaal thema. Specifieke doelgroepen worden uitgenodigd al naar gelang de aard van de avond. 

Kookworkshops voor specifieke doelgroepen:

Bij deze kookworkshops ligt de nadruk op het overdragen van kennis en luisteren naar elkaars verhalen. Deelnemers leren van elkaar en delen met elkaar. Ontmoeting staat centraal. Regelmatig verzorgen wij workshops om de sociale verbindingen in de wijken te versterken.

Kook- en eetinitiatieven in de wijken ondersteunen:

Wij geven ondersteuning en begeleiding op maat aan buurtbewoners die in hun omgeving kook- en eetinitiatieven willen opzetten. De idealen en ambities van deze bewoners staan hierbij voorop. Bewoners moeten weten welke talenten zij hebben en wat zij nodig hebben om het initiatief verder uit te bouwen. Als talent ontbreekt, helpen wij met het vinden daarvan in de wijk, via bij ons bekende wijkpartners.

 
OUDEREN
Ouderen wijkdiner

Ouderen wijkdiner wordt georganiseerd voor ouderen, met vraaggerichte elementen. Tijdens deze activiteit wordt informatie op maat gegeven door diverse wijkprofessionals. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bij de maaltijd aanschuiven van leden van het sociale wijkteam, wijkagenten, opbouwwerker, enzovoorts, zodat ouderen gemakkelijker hun hulpvragen kenbaar kunnen maken. We geven ouderen ook de mogelijkheid kennis te maken met andere sociale activiteiten die in hun wijk plaatsvinden, zoals sport en beweging, theater, kaartavonden en welzijnsactiviteiten. Tenslotte delen wij kennis over gezonde voeding en leefstijl met de bezoekers.

Samen koken en samen eten

Voor ouderen die samen in een klein groepsverband willen koken, bieden wij onder begeleiding van een professionele kok en vrijwilligers de mogelijkheid om samen te koken en samen de maaltijd te nuttigen. Gezond eten wordt gecombineerd met het verrijken van het sociale netwerk. Ouderen kennen naar verhouding meer fysieke beperkingen. Jongeren worden daarom ingezet om zwaardere fysieke handelingen over te nemen. Het aansluiten van jongeren bij deze activiteit zien wij als een meerwaarde, omdat we jongeren en ouderen hiermee samen brengen.

EN OOK.. 
‘Speedhapjes’

‘Speedhapjes’ vormen onderdeel van sport- en kinderactiviteiten. Deelnemers maken onder begeleiding van Stichting VitaNos gezonde snacks.

Sociaal makelaar

Stichting VitaNos staat voor sociale innovaties. Door ons netwerk kunnen wij buurtinitiatieven en inwoners verbinden om op wijk- en buurtniveau de leefomstandigheden te verbeteren. VitaNos treedt op als opbouwwerker, verbinder, ondersteuner, activeerder, sociaal innovator en signaleerder.

WIE ZIJN WIJ

Stichting Vitanos stimuleert en ondersteunt individuele wijkbewoners om gezond en vitaal te worden of te blijven en actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee wordt tegelijkertijd het sociaal netwerk van samenredzaamheid in de wijk of buurt versterkt.

Een grote groep burgers is of lijkt afhankelijk te zijn van georganiseerde zorg en aandacht. De huidige samenleving stelt echter hoge verwachtingen aan zelfredzaamheid.  Stichting Vitanos streeft naar meer aandacht voor samenwerking en een complementerend aanbod om de zelfredzaamheid van individuele bewoners te vergroten en het vermogen tot samenredzaamheid in buurten en wijken te bevorderen.

Stichting Vitanos doet dit door het organiseren, ondersteunen én verbinden van diverse activiteiten en initiatieven die in de woonomgeving plaats vinden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op activiteiten op wijk-, buurt- en omgevingsniveau.

Vitakids

Stichting Vitanos  organiseert allerlei activiteiten voor kinderen die bijdrage aan een gezonde en vitale leefwijze. We werken samen met meerdere partijen in GO!-verband

Team

Allon Cheng

Noortje Verhoeven

Erwin Hendrawan

Bestuur

Anke Lunenberg, voorzitter

Robin Atema, penningmeester

Miriam Fröhlich, secretaris, bestuurslid HR

Cees Adriaanse, bestuurslid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Statuten & AVG

 

 

 

Jaarverslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiele verslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik 2022-2026 & Werkplan 2022

 

 

 

 

Anker 2
Anker 3
wie zijn wij
Jaarverslagen
Anker Statuten
Bestuur
statuten en AVG
Vooruitblik 2022
bottom of page